การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทาง ในการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ ข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ ในสาขาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
# WebHack5:ขอบคุณนักศึกษาEnET-Rห้องCที่ช่วยทำวีดีโอชุดนี้
Get the Flash Player to see this player.
โดย : จันตพงษ์ บุตรลักษณ์